دات نت نیوک
ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس
امیر عباس مفرد رییس باغ موزه ی هنر ایرانی  
مژگان غلامی کارشناس مسئول موزه داری و مسئول گالری پردیس 22686064
محمد شارقی نوری کارشناس آموزش و پژوهش 22391090
فاطمه محمدخانی کارشناس اداری و دفتر 22686063-5
محمدرضا وقار کارشناس پشتیبانی 22391090